Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Rekrutacja

REKRUTACJA W TOKU!

Zajęcia ruszają w listopadzie i będą prowadzone w (zależności od sytuacji epidemicznej) w systemie stacjonarnym i/lub zdalnym!

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych wymaganych dokumentów, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca października br. Limit miejsc wynosi 24 osoby.

 

Dokumenty które należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

 

Aplikacje można przesłać pocztą na adres Studium:

 

Wydział Nauk Historycznych UMK
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
ul. Władysława Bojarskiego 1, pok. C.0.22
87–100 Toruń
 

Dokumenty można także złożyć osobiście w dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (adres jak wyżej) od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00–14:00.

 
  • przy wniesieniu opłaty za cały rok - 4 000,00 PLN
  • przy opłatach w trybie semestralnym - 2 000,00 PLN
  • przy opłatach miesięcznych - 500,00 PLN

10% Zniżki dla posiadaczy karty "ABSOLWENT" UMK:

  • przy wniesieniu opłaty za cały rok - 3 600,00 PLN
  • przy opłatach w trybie semestralnym - 1 800,00 PLN
  • przy opłatach miesięcznych - 450,00 PL
Po otrzymaniu kompletu dokumentów kandydat na studia jest informowany o przyjęciu jego zgłoszenia, zazwyczaj drogą elektroniczną. Ostateczna informacja o przyjęciu na SPAiZD, wraz ze szczegółami dotyczącymi odpłatności za studia i informacjami o planie zajęć, jest wysyłana po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 
Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją