Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Oferta dydaktyczna

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich współcześnie działających instytucjach. Od 1973 r. – do roku 2012 pod nazwą Podyplomowych Studiów Archiwistyki – nasze studia doskonaliły zawodowo pracowników archiwów historycznych wszystkich rodzajów (m. in. podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, wojskowych, kościelnych i działających w strukturze IPN), działów rękopisów bibliotek naukowych oraz pracowników muzeów, którzy nie mieli wystarczającego przygotowania do pracy z materiałami archiwalnymi tworzących i zasoby i wchodzących w skład ich zbiorów. W miarę upływu czasu poszerzyły ofertę dydaktyczną o wiadomości z zakresu zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach i zaczęły przygotowywać do pracy w kancelariach, sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt instytucji publicznych.

W programie studiów wykorzystywane są elementy wielu dziedzin wiedzy:

  • historii,
  • prawa i administracji,
  • komunikacji społecznej,
  • informacji naukowej,
  • informatyki,
  • zarządzania.

Wykładom, towarzyszą zajęcia praktyczne pozwalające m. in. nauczyć się mechanizmów pracy biurowej (w zgodzie z obowiązującymi przepisami rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r.), wykorzystania nowoczesnego oprogramowania w biurach i archiwach bieżących, digitalizacji dokumentacji, zasad komunikacji wewnątrz współczesnych instytucji, opracowania zasobu archiwalnego.

Zapleczem dydaktycznym dla studiów podyplomowych, jest wyjątkowy w skali Polski ośrodek naukowo-dydaktyczny prowadzący badania w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz nieprzerwanie uczący archiwistów od 1951 r.

Nasze doświadczenia naukowe i dydaktyczne gwarantują wysoki poziom kształcenia.

Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją