Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

O nas

W 1951 r. utworzona została w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika specjalność archiwalna. Lata doświadczeń zdobytych dzięki prowadzonej działalności dydaktycznej oraz podejmowanym badaniom naukowym sprawiły, że uniwersytet toruński jest dziś wiodącym w Polsce ośrodkiem badań i kształcenia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie administracji archiwalnej, program studiów przewidywał w latach 70. i 80. XX w. przede wszystkim podstawowe dla warsztatu zawodowego archiwistów zagadnienia. Pojawienie się komputerów w rzeczywistości kancelaryjno-archiwalnej sprawiło, że w końcu lat 90. XX w. oferta dydaktyczna została wzbogacona o problematykę wykorzystania tych narzędzi w pracy archiwistów.

Nasze studium, którego korzenie sięgają 1973 r., zawsze starało się nadążyć za potrzebami potencjalnych kandydatów, w tym pracowników współczesnych biur i archiwów bieżących. Dlatego wiosną 2012 r. zmieniliśmy nazwę na Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją i wprowadziliśmy do programu nowe przedmioty. Służą one przekazaniu wiedzy i umiejętności wymaganych m.in. przez wprowadzone w styczniu 2012 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania w archiwach zakładowych a także pożądanych na współczesnym rynku pracy. W 2017 r. wprowadziliśmy kolejną korektę programu studiów kładąc jeszcze większy nacisk na nowoczesną technologię i współczesne problemy zarządzania dokumentacją i archiwami wszystkich typów.

W ten sposób, nie tracąc nic z dotychczas realizowanych treści kształcenia, oferujemy naszym studentom nowe możliwości.

Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją