Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Dla kogo jesteśmy?

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni i kierunków (poza kierunkiem archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w UMK), którzy pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich działających współcześnie instytucjach. Uczestnictwo w zajęciach SPAiZD podniesie ich wartość na rynku pracy, może także ułatwić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych.

Zapraszamy do nas:

  • pracowników wszystkich rodzajów archiwów historycznych (m. in podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, IPN, wojskowych i kościelnych),
  • osoby zatrudnione w działach rękopisów bibliotek naukowych oraz zajmujące się materiałami archiwalnymi w muzeach, archiwach społecznych i ośrodkach dokumentacyjnych, którzy nie mają przygotowania zawodowego. Kończąc nasze studia zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im lepiej wykonywać obowiązki zawodowe,
  • osoby pracujące w kancelaryjnych, sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt różnych instytucji, nie tylko urzędów. Wprowadzenie do programu SPAiZD m. in. zajęć zapoznających z zasadami pracy biurowej i archiwalnej wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. uzupełni ich przygotowanie o podstawowe zagadnienia kancelaryjno-archiwalne.
  • wszystkich zainteresowanych archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz biurowością XXI wieku. 
Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją